1408.


Hr. Erik Nielsen af Tim giver biskop Peder af Roskilde fuldmagt til at indløse Tadre og Vintre møller.

Tekst efter reg

Tekst

Her Erich Nilszen aff Thiim machtebreff giffuitt bisp Peder aff Roskilde, att indløsze frann her Folmer Iacobszenn, Tagerød mølle och Huins mølle. ♦ Datum 1408.

Oversættelse

Hr. Erik Nielsen af Tims fuldmagt, givet biskop Peder af Roskilde, til at indløse Tadremølle og Vintremølle fra hr. Folmer Jakobsen. Givet 1408.