1408.


Anders Pedersen af Svanholm pantsætter sit gods i Særløse og Ebberup til biskop Peder af Roskilde.

Tekst efter reg

Tekst

Anders Perszen aff Suanholm panthe breff giffuit bisp Peder aff Roskilde paa hans gotz i Serkeløsz och Ebberup. ♦ 1408.

Oversættelse

Anders Pedersen af Svanholms pantebrev, givet biskop Peder af Roskilde på hans gods i Særløse og Ebberup. 1408.