1408.


Tideke Bent af Menstrup skøder sit gods i Vollerslev og Gørslev til Bonde Jensen.

Tekst efter reg

Tekst

Tidicke Bæne aff Meinstrup schiødebreff giffuitt Bonnde Ienszenn paa altt hanns gotz i Wollersleff och Giordzleff. ♦ 1408.

Oversættelse

Tideke Bent af Menstrups skødebrev, givet Bonde Jensen på alt hans gods i Vollerslev og Gørslev. 1408.