1408.


Bonde Jensen Bolsendal skøder sit gods i Vollerslev og Gørslev til biskop Peder af Roskilde.

Tekst efter reg

Tekst

Bonde Ienszen, kaldis Boltzendall, skiøde till bisp Peder aff Roskilde, paa hans gotz i Wollersleff och Giordtzleff. ♦ 1408.

Oversættelse

Bonde Jensen, som kaldes Bolsendals skøde til biskop Peder af Roskilde på hans gods i Vollerslev og Gørslev. 1408.