1408.


Karen Jakobsdatter, enke efter Knud Jensen, pantsætter en gård i Ørsted til biskop Peder af Roskilde.

Tekst efter reg

Tekst

Karine Iacobs datther, Knud Ienszens efftherleffuerske, haffuer pandtsett bisp Peder en gaard vdi Ørstede. ♦ Datum 1408. ♦ Latine.

Oversættelse

Karen Jakobsdatter, Knud Jensens enke, har pantsat biskop Peder en gård i Ørsted. Givet 1408. På latin.