1408.


Vidisse af Jakob Kalfs ovennævnte skødebrev til biskop Peder af Roskilde.

Tekst efter reg

Tekst

Vidisze wdgiffuett i Nestwed, aff mange riiddermendtz mend, att the haffue seett Iacob Kalffs breff, liudendis att hand haffuer skiødtt bisp Peder sitt godtz i Iutland. ♦ 1408. ♦ Latine.

Oversættelse

Vidisse, udstedt i Næstved af mange riddersmænds mænd, at de har set Jakob Kalfs brev, der lyder, at han har skødet biskop Peder sit gods i Jylland. 1408. På latin.