1408.


Bonde Jensen Bolsendal skøder gods i Jersie til biskop Peder af Roskilde.

Tekst efter reg

Tekst

Bunde Ienszønn, kaldis Boldsedals skiøde breff giffuett bischop Peder i Roskilde paa thett godtz i Ierszi i Thune herrit. ♦ Anno 1408. ♦ Latine.

Oversættelse

Bonde Jensen, som kaldes Bolsendals, skødebrev givet biskop Peder af Roskilde på gods i Jersie i Tune herred. År 1408. På latin.