1408.


Tyge Bent af Menstrup overdrager fire gårde i Jersie til biskop Peder af Roskilde.

Tekst efter reg

Tekst

Thyge Benck aff Menstrup, hans breff giffuett bischop Peder i Roskilde paa iiii garde i Ierszii vdi Thune herrit. ♦ Anno 1408. ♦ Latine.

Oversættelse

Tyge Bent af Menstrups brev, givet biskop Peder af Roskilde på fire gårde i Jersie i Tune herred. År 1408. På latin.