1408.


Kristian Holck pantsætter sig gods i Høng til Zabel Kerkendorp.

Tekst efter reg

Tekst

Chresten Holckis pantebreff, lydendis paa sitt godtz i Hyng som hand haffde pantsett, Sabell Karkendorff, for vi marck sølff. ♦ Anno 1408.

Oversættelse

Kristian Holks pantebrev, der lyder på hans gods i Høng, som han havde pantsat til Zabel Kerkendorp for 6 mark sølv. År 1408.