1408.


Niels Andersen af Visborg skænker sit gods i Bordinglund til sankt Hans kloster i Viborg.

Tekst efter reg

Tekst

Ett latins gaffue breff att Nils Anderszenn aff Wiszborg haffde giffuitt till sancti Hans closter, altt hans gotzs i Bornim lund. ♦ Datum m<c>dviii[1]

1. m<c>dviii] mdviii reg. .

Oversættelse

Et gavebrev på latin, at Niels Andersen af Visborg havde givet alt sit gods i Bornim til sankt Hans kloster. Givet 1508.