1408. Halmstad landsting


Tingsvidne af Halmstad landsting om, at Peder Jensen af Dagstorp har skødet hr. Abraham Brodersen gods i Fyllinge, Röinge og Gullbranna samt Peder Stensens arv efter broderen Arvid Stensson.

Tekst efter reg

Tekst

Ittem ett skøde breff aff Halmsted landts ting att Per Ienszen aff Daustrup skøtte her Abram Broderszen ii gaarde i Følinge i gaardt i Røinge i gaard i Guldbrynde oc siden saa møgit Per Stenszen arffuit efftter sin broder Arffuit Stenszen ♦ M iiiiᶜ viii.

Oversættelse

Fremdeles et skødebrev af Halmstad landsting om, at Peder Jensen af Dagstorp har skødet hr. Abraham Brodersen to gårde i Fyllinge, en gård i Röinge, en gård i Gullbranna og derefter så meget, som Peder Stensen havde arvet efter sin broder Arvid Stensen.