1408.


Anund Hemmingsson pantsætter gods i Sunnerbo til hr. Abraham Brodersen.

Tekst efter reg

Tekst

Ittem Amundt Hemingszens pantte breff till her Arbram Broderszen paa hans godtz i Syiderbo i Ingelstedt sogenn i Østertorp i øde gaardt i Rødt oc i i Noren Andersted sogen. ♦ M iiiiᶜ viii.

Oversættelse

Fremdeles Anund Hemmingssons pantebrev til hr. Abraham Brodersen på hans gods i Sunnerbo i Ingelstad sogn i Østertorp, en øde gård i Ryd og en i Norret i Angelstad sogn. 1408.