1408.


Hr. Anders Uffesen bemyndiger sin hustrus frænde hr. Niels Grim til at inddrive gods fra hr. Aksel Brahe.

Tekst efter reg

Tekst

Ittem et breff som her Anders Offeriszen haffuer giffuit sin hustrues frende her Niels Grym ad indele nogit godtz aff her Axell Brade met fructh oc landgilde ♦ Anno domini mcdviii.

Oversættelse

Fremdeles et brev, som hr. Anders Uffesen har givet sin hustrus frænde hr. Niels Grim, om at inddrive noget gods fra hr. Aksel Brahe med frugter og landgilde. I det Herrens år 1408.