1408.


Jakob Nielsen Drage sælger Peder Taa en gård i Næsby.

Tekst efter reg

Tekst

Iacob Nielszønn Drage solde Peder Taa enn gaard vdi Neszby. ♦ 1408.

Oversættelse

Jakob Nielsen Drage solgte Peder Taa en gård i Næsby. 1408.