1408.


Bonde Jensen Bosendal kvitterer sin fosterfader Tideke Bent for al fædrene og mødrene arv.

Tekst efter reg

Tekst

Orsage lader sin foster fader Tidicke Bænt. for all arff. po sin faders oc moders wegne. kan tiilfalde ♦ Mcdviii. Bonde Ienssun Botzendale qwit oc

Oversættelse

Bonde Jensen Bosendal lader sin fosterfader Tideke Bent være kvit og fri for al den arv, som kan tilfalde ham på hans faders og moders vegne. 1408.