1408.


Erengisle Bengtsson sælger hr. Abraham Brodersen gården Skog.

Tekst efter reg

Tekst

Primo eth Æringizel Bentzssun breff ath han saldhe her Abram en gard som hether Skogh ♦ Datum mcdviii°.

Oversættelse

Først et brev af Erengisle Bengtsson, at han solgte hr. Abraham en gård, som hedder Skog. Givet 1408.