1408.


Jakob Skenk og hans hustru Birgitte Baggesdatter oplader en gård i Glimminge samt to torpsteder i Solberga sogn til hr. Abraham Brodersen.

Tekst efter reg

Tekst

Eth Iæppe Skenk oc hans husstrw Byrittha Baggæssedotters breff ath the vplothe her Abram en gard i Gløminghe meth thwa tørpstade i samme Solberghe sogn meth allo thom ther vndher ligher ♦ Datum mcdviii°.

Oversættelse

Et brev af Jakob Skenk og hans hustru Birgitte Baggesdatter, at de oplod hr. Abraham en gård i Glimminge tillige med to torpsteder i samme Solberga sogn med alt det, der ligger derunder. Givet 1408.