1408.


Hammer, væbner, pantsætter tre bebyggede gårde i Hvarrø og to øde gårde i Flisby sogn til hr. Abraham Brodersen.

Tekst efter reg

Tekst

Eth Hammer a vapn bref meth hwilketh han pansæther her Abram iii bygdhe gardhe i Hwarrø oc thwa ødhe gardhe i Flytesby sogn ♦ Datum mcdviii°.

Oversættelse

Et brev af Hammer, væbner, med hvilket han pantsætter hr. Abraham tre bebyggede gårde i Hvarrø og to øde gårde i Flisby sogn. Givet 1408.