[1408-1421].


Gert Hartvigsen Bryske sælger de ovennævnte to gårde til sin broder.

Tekst efter reg

Tekst

Forschreffne Gerds breff att hand sielger oc skøder forschreffne her Iwan Bryske same forschreffne two gorde i Høngh i Løffwe herrett.

Oversættelse

Fornævnte Gerts brev, at han sælger og skøder de fornævnte to gårde i Høng i Løve herred til fornævnte hr. Ivan Bryske.