[1408?].


[1408?], Reg. Dan. nr. *4158, Evert Ovelacker, broder i den tyske orden, anmoder højmesteren for den tyske orden om tilladelse til at indtræde i en anden orden, da han efter at være blevet afsat som kommendator i Bremen senere er blevet uenig med ordensmesteren i Livland. Brevet er udstedt i Erik 7., konge af Sverige, Danmark og Norges gård i Kalmar, og udelades af Dipl. Dan., da Erik nævnes i egenskab af svensk konge.