1408.


Jakob Villadsen udlægger en stufjord til Kristian Ralle.

Tekst

Angående den jord og ejendom, som skal være sværget til Rugballegård,da Anders Friis var Johan Brokkenhus' forældres lovværge, fremlagdes 4 lavhævder, som Anders Friis selv har svoret. Det andet fra 1473 indeholdt bl.a., at al den jord vesten for højen mellem Rugballegårds og Hover mark, som er gennemgravet med et dige, den indværgede han til Rugballegård ymod forne Iohann Brochenhusis gamellt attkomst, oc skifthe breff under sin datum mcdviii lydins att Iep Wiilssenn udtlagde Christen Ralle en stufjord som kalis Hoxballekrogh, for enn søster deel wti Rouballgaard som er froa Greses dell ind tiill Møllekier ymelom begge markeskiæll.

Oversættelse

Angående den jord og ejendom, som skal være sværget til Rugballegård, da Anders Friis var Johan Brokkenhus' forældres lovværge, fremlagdes 4 lavhævder, som Anders Friis selv har svoret. Det andet fra 1473 indeholdt bl a., at al den jord vesten for højen mellem Rugballegårds og Hover mark, som er gennemgravet med et dige, den indværgede han til Rugballegård imod førnævnte Johan Brokkenhus' gamle adkomst- og skiftebrev dateret 1408 indeholdende, at Jakob Villadsen udlagde en stufjord[A] kaldet Hoxballekrogh for en søsterdel i Rugballegård som er fra Græsdal og indtil Møllekær imellem begge markskel.

A. jordstykke uden for fællesjorden.