[1408 - 1439].


Kong Erik 7. af Pommern stadfæster dronning Margretes overdragelse af Grimstrup og Skemminge til brug ved oprettelsen af Maribo kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

A:

Kong Erickis confirmatz paa Grimstorpe slott och des thilliggelse ♦

1460. ♦

Aa:

Jtt breff huorudi biskop Hennicke med flere indfører kong Erickis och kong Christoffers stadfestelse breffue paa dronning Margretis fundatz[a] paa dett Grimstorp och Skemminge goedz. ♦

1446. ♦

a. dronning Margretis fundatz] DD 1408, nr. 14089999022; se også DD 1408, nr. 14089999024 og DD 1408, nr. 14089999028.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.