1409.


Peder Jensen Danmark, kannik ved kirken i Lund, sælger en gård i sankt Johannes Døberens sogn i Lund til Jakob Jensen Murer, borger sammesteds.

Tekst efter A:

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Petrus Iohannis dictus Danmark canonicus ecclesie Lundensis salutem in domino sempiternam ♦ Nouerint uniuersi presentes et futuri me uiro discreto Iacobo Ienson dicto Murare ciui Lundensi presencium ostensori quandam curiam in parochia beati Iohannis baptiste Lundis in orientali parte apud curiam in qua Nicholaus Gythæson pronunc habitat contiguo sitam cum omnibus eiusdem curie adiacenciis. uidelicet. fundo structura domibus ac terre spacio. nullis penitus exceptis quibuscu<m>que[1] nominibus censeantur uendidisse scotasse et in manus assignasse iure perpetuo possidendam recognoscentem me plenum et sufficiens precium ab eodem Iacobo Ienson pro dicta curia subleuasse ita quod reddo me contentum/ unde obligo me et heredes meos ad appropriandum deliberandum et disbrigandum sepedicto Iacobo Ienson et suis heredibus memoratam curiam cum omnibus suis adiacenciis ut premissum est pro et ab impeticionibus quorumcumque ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis uirorum discretorum. uidelicet. Iohannis Henichini Ione Andree proconsulum Lundis et Cristierni ciuis ibidem presentibus est appensum ♦ Datum anno domini mocdonono feria sexta proxima ante festum epyphanie domini.

1. quibuscu<m>que] quibuscuque A.

Oversættelse

Peder Jensen kaldet Danmark, kannik ved kirken i Lund, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud. Alle, nulevende og tilkommende, skal vide, at jeg har solgt, skødet og med evig besiddelsesret givet i hænde til den gode mand Jakob Jensen kaldet Murer, borger i Lund, nærværende brevviser, en gård i sankt Johannes Døberens sogn i Lund øst i byen stødende op til den gård, i hvilken Niels Gødesen nu bor, med alle samme gårds tilliggender, nemlig toft, bygninger, huse og jordtilliggende, slet intet undtaget, med hvilke benævnelser det end kan opregnes, idet jeg erkender at have oppebåret fuld og passende betaling for nævnte gård af samme Jakob Jensen, så at jeg erklærer mig tilfreds. Derfor forpligter jeg mig og mine arvinger til at hjemle, befri og frigøre oftnævnte Jakob Jensen og hans arvinger nævnte gård med alle dens tilliggender, som ovenfor anført, for og fra krav fra hvem som helst. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med seglene tilhørende de gode mænd, nemlig Jens Hennekesen, Jon Andersen, borgmester i Lund, og Kristian, borger sammesteds, hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1409 fredagen før Herrens fremstilling.