1409. Før 6. januar. Hviding herredsting


Tingsvidne af Hviding herredsting om, at Jakob Jensen af Wynærp på Skærbæk kirkegård har værget sig mod Jakob Bosen af Gasses beskyldninger.

Tekst efter Aa:

Tekst

Allæ mæn thette breef seer horær hellær læsær helse wy bynde oc allmen i Hwyding herred oc kungior at Iappæ Iensen aff Wynærp har forwarth segh obenbarlæ pa Skerbek kirgarth for mangh gooth mæn och e[.....] vel hosæ Hwydingherreds thingh mood Iappæ Bossen aff Gasy for thet hwath then forskreffne Iappæ Bossen hawer gørth mood then forskreffne Iappæ Iensen meth raath ellær meth gernyngh tha thyttæ us at han hawer theth gøørdh meth lukæ og æræ og ma therfor hwer døndmand wæræ bykendæ thet wynnæ under worth incegel ♦ Datum anno domini mcdix proximo die placiti prius festum epiphanie domini sub sigillo nostro hæryth.

Oversættelse

Vi bønder og hele Hviding herred hilser alle mænd, der ser, hører eller læser dette brev, og kundgør, at Jakob Jensen af Wynærp har værget sig offentligt på Skærbæks kirkegård over for mange gode mænd og lige så vel på Hviding herredsting mod Jakob Bosen af Gasse for, hvad den fornævnte Jakob Bosen har gjort mod den fornævnte Jakob Jensen med råd eller dåd. Da synes det os, at han har gjort det med fremgang og ære og må derfor være en god mand for alle. Det erklærer og bevidner vi under vort segl. Givet i det Herrens år 1409 nærmeste tingdag før Helligtrekongers dag under vort herreds segl.