1409. 10. februar.


Rådmændene i Stralsund vidimerer hertug Vartislav 8. af Pommern-Wolgasts brev af 1408 21. december.

Tekst efter Aa:

Tekst

Coram uniuersis presencia uisuris seu audituris protestamur consules Stralessundenses nos de anno domini millesimo. cccc.[1] nono in dominica qua cantatur Exurge uidisse et audiuisse quandam apertam literam, in pergameno conscriptam, cum appendente sigillo illustris principis dilecti scilicet domini nostri domini Wartislai ducis Stetinensis et principis Rugianorum sigillatam, non abolitam, non rasam nec cancellatam, sed integram sanam et illesam et omni prorsus suspicionis uicio carentem, cuius tenor de uerbo ad uerbum sequitur et est talis. ♦ Wartislaus dei gratia dux Stetinensis etc. = 1408 nr. 428. ♦ In cuius uisionis et auditionis nostre testimonium secretum nostrum presentibus est appensum anno et die sicut[2] supra.

1. cccc.] Aa, quadringentesimo Ab. 2. sicut] Aa, ut Ab.

Oversættelse

Vi rådmænd i Stralsund erklærer over for alle, der får dette brev at se eller høre, at vi i det Herrens år 1409 på den søndag, da man synger Exurge, har set og hørt et åbent brev, nedskrevet på pergament, beseglet med hængende segl tilhørende den elskede berømmelige fyrste, nemlig vor herre hr. Vartislav, hertug af Stettin og Rygboernes fyrste, ustunget, uskrabet, ufordærvet og helt, holdent og ubeskadiget og fremdeles savnende enhver anledning til mistanke, hvis ordlyd følger ord til andet og er denne: Vartislav, af Guds nåde hertug af Stettin (o.s.v. = nr. 428). Til vidnesbyrd om, hvad vi har set og hørt, er vort sekret hængt under dette brev år og dag som ovenfor.