1409. 13. februar. Ringsted


Landstinget afgør en strid mellem Sorø kloster og hr. Erik Thomsen af Vinstrupgård om svinegræsning i forskellige skove.

Tekst efter Sorø gavebog

Tekst

Factum est litigium inter monasterium beate Marie de Sora et nobilem uirum dominum Ericum Tomesson de Winstorp militem super obuencionibus de pastu porcorum in Hemedale ore Topsø ore silua Susorpe dicta Pukizebergh et silua Stenstorpe dicta Ostrebøghe ♦ Et tandem ultimo conuen<er>unt ambe partes Ringstadie ad recipiendum desuper finalem determinacionem et sententiam placiti generalis ♦ Illis ibi consencientibus in ipsum placitum su<r>rexerunt ad hoc nominati milites ac militares xii et causam diffinierunt totaliter in hunc modum. uidelicet. quod quocumque anno deus graciam suam dederit in predictis siluis pastum porcorum/ tunc de obuencionibus huiusmodi pastus competunt domino abbati de Sora ex parte sui monasterii tres partes et domino Erico Tomesson uel eius heredibus quarta pars/ de propriis autem colonis competit unicuique obuencio integra ♦ Actum Ringstadis anno domini 1409 die placitali proxima ante festum sancti Valentini.

Oversættelse

Der opstod strid mellem Vor Frue kloster i Sorø og velbyrdig mand hr. Erik Thomsen af Vinstrupgård, ridder, angående oppebørslerne af svinegræsningen i Hemmedal ore, Topshøj skov, Suserup skov, kaldet Pugesbjerg, og Stenstrup skov, kaldet Østerbøge. Og endelig til sidst kom begge parter sammen i Ringsted for at få en endelig afgørelse derom og modtage landstingets dom. Idet de der havde samtykke deri, rejste sig på selve tinget 12 riddere og væbnere, der var udtagne dertil, og afgjorde sagen fuldstændigt på følgende måde: nemlig hvert år Gud ved sine nåde giver græsning for svin i de fornævnte skove, så skal af oppebørslerne af denne græsning de tre (fjerde)dele tilfalde hr. abbeden i Sorø på hans klosters vegne og den fjerde del til hr. Erik Thomsen eller hans arvinger; men af hans egne landboer skal den fulde oppebørsel tilfalde ham alene. Forhandlet i Ringsted i det Herrens år 1409 tingdagen før sankt Valentins dag.