1409. 19. februar.


Mads Gjordsen, væbner, erklærer at skylde Henrik Smalsted, væbner, 24 mark lybsk, at betale førstkommende mortensdag i Sivert Kroks hus i Flensborg eller et andet sikkert sted.

Tekst efter A:

Tekst

Ik Mathias Gortze knape bekenne vnde betughe openbare an desme breue vor alsweme dat ik vnde myne eruen schuldich sint van rechter schult deme vromen knapen Hinrik Smalsteden vnde sinen rechten eruen veervndtwintich mark penninghe lubesch to betalende to sunte Mertens daghe de nu negest to komende is mit reden penninghen also denne to Lubeke vnde to Hamborch ghenge vnde gheue sint vnde en gud man deme anderen vul mede don mach an deme hertichrike to Sleswik ane dat hole ghelt eder mit also vele vor volgheden nogaftegen panden dar Hinrik vorscreuen vnde sine eruen ere rede ghelt mede nemen vnde maken moghen to ener tid vnde op ener stede an der stad to Fflensborg an Syuerd Krøkes huse eder an ener anderen sekeren stede an deme hertichrike to Sleswik dar em vnde sinen eruen ere ghelt bequeme op to borende sy vnde vnentferet bliue/ ♦ Alle desse vorscreuenen stucke loue ik Mathias Gortze vorscreuen vor my vnde myne eruen mit mynen medelouern also Detleue van Aleuelde vnde Poppe Sesteden knapen mit ener sameden hand deme vorscreuenenHinrik Smalsteden vnde sinen erůen vnde louen vord to siner vnde siner eruen truwen hand deme ghennen dede desse breff mit sinemeder siner eruen willen heft he sy ghestlik eder werlik in guden trüwen stede vnde vast to holdene sunder alle argelist vnde hulperede/ ♦ Des to groter betuchnisse so hebbe ik Mathias vorscreuen myn ingesegel mit den ingesegeln myner medelouere witliken ghehenghet laten an dessen breff/ de ghescreuenvnde gheuen is na godes bord verteynhundert iare dar na an deme negheden iare des dinxdags to vastelauende.

Oversættelse

Jeg Mads Gjordsen, væbner, erkender og bevidner åbenbart i dette brev for alle og enhver, at jeg og mine arvinger skylder som retmæssig gæld til den fromme væbner Henrik Smalsted og hans retmæssige arvinger 24 mark lybsk, der skal betales på næstfølgende sankt Mortens dag med rede penge, som er gangbare i Lübeck og Hamburg, og hvormed en god mand kan gøre en anden fyldest i hertugdømmet Slesvig, uden blikmønter eller med så meget for følgende fyldestgørende panter, hvormed førnævnte Henrik og hans arvinger kan tage og skaffe deres rede penge på et tidspunkt og på et sted i staden Flensborg i Sivert Krogs hus eller på et andet sikkert sted i hertugdømmet Slesvig, hvor det måtte være bekvemt for ham og hans arvinger at oppebære deres penge, og hvor det kunne ske sikkert. Alle disse førnævnte punkter lover jeg, førnævnte Mads Gjordsen, for mig og mine arvinger med mine medlovere, nemlig Detlev von Ahlefeldt og Poppe Sested, væbnere, med en samlet hånd den førnævnte Henrik Smalsted og hans arvinger og lover det fremdeles til hans og hans arvingers tro hånd til den, som måtte have dette brev med hans eller hans arvingers vilje, han være gejstlig eller verdslig, at holde stadigt og fast i trofasthed uden nogen svig og udflugter. Til sikkert vidnesbyrd herpå så har jeg, førnævnte Mads med vitterlighed ladet mit segl sammen med mine medloveres hænge på dette brev, som er skrevet og givet efter Guds fødsel 1400 år derefter i det niende år tirsdag efter fastelavn.