1409. Omkring 7. marts. Lübeck


Ivan Sassen, præst i Odense stift, indsætter Klaus Jungvrow, borger i Lübeck, til sin befuldmægtigede til at oppebære de 100 mark lybsk, som Bernhard Woltorp skylder ham.

Tekst efter A:

Tekst

Notandum quod dominus Ywanus Sassen presbiter Ottoniensis diocesis presens libro constituit in suum uerum legitimum et plenipotentem procuratorem Nicolaum Iuncvrowen ciuem Lubicensem ad percipiendam et subleuandam ipsius nomine ad [fi]deles manus a Bernardo Woltorp centum marcas Lubicensium denariorum in quibus sibi idem Bernardus extitit obligatus sicut in presenti libro supra. anno domini millesimo quadringentesimo sexto. Iubilate continetur. dans et concedens idem dominus Ywanus dicto Nicolao suo procuratori plenariam potestatem nomine ipsius cancellandi scripturam supradictam. postquam dictas. centum marcas. a supradicto Bernardo subleuauerit. et ad omnia alia et singula. faciendi et exercendi. que ipsemet facere posset si premissis interesset.

Oversættelse

Det skal være vitterligt, at hr. Ivan Sassen, præst i Odense stift, der var til stede ved bogen, indsætter Klaus Jungvrow, borger i Lübeck, som sin rette, lovmæssige og bemyndigede befuldmægtigede til i hans navn at oppebære og modtage til tro hånd de 100 mark lybske penge af Bernhard Woltorp, som samme Bernhard skyldte ham, således som det indeholdes i denne bog ovenfor i det Herrens år 1406 Jubilate, idet samme hr. Ivan giver og tilstår nævnte Klaus, sin befuldmægtigede fuldmagt til i dennes navn at slette ovennævnte indførsel, efter at han har oppebåret nævnte 100 mark af ovennævnte Bernhard, og til at gøre og udøve alt andet, som han selv ville gøre, hvis han deltog i det fornævnte.