1409. 13. marts. Falsterbo


Werner Hoop, rådmand i Lübeck, kvitterer hr. Erik Bydelsbak for 1565 mark lybsk på dronning Margretes vegne.

Tekst efter A:

Tekst

Ik Werner H{oe}p radman thu Lubeke bekenne vnde bethughe openbare in desseme ieghenwardyghen breue vør alle den ienen de dessen bref z{ee}n edder høren lezen dat ik hebbe vpghebøret van her Eryk B{ue}delsbak vefteyenhundert mark Lubesch vnde vyf vnde zostech mark Lubesch van myner ghnedeghen vruwen weghen der kønynghynnen vruwe Margreten konynghynne van Dennemarken Norweghen vnde Zweden de my de sulue erlyke rydder her Eryk voreben{ue}met wol thu danke vnde vruntlyken wol betalet heft hyr mede zo danke ik {oe}tmudychlyken myner ghnedychlyken vruwen vorbenomet vmme ghude betalynghe vnde alle vørdernysse ♦ Thu ener bethuchnysse vnde høgher bewyzynghe zo hebbe ik Werner vorbenomet myn ynghezeghel ghehengghet wytlyken vør dessen ieghenwardyghen bref myd den ynghezegh<el>en[1] erer wytlycheyt der erlyken luden alzo Tydeman St{ee}n radman thu Lubeke vnde Hinryk Krumv{ue}t børgher thu Lubeke[2] vnde late leddych qu{ye}d vnde l{oe}s myne gnedeghen vruwen vorbenomet vnde her Eryk vorbenomet vør desse vørbenomeden pennynghe alzo vefteyen hundert vnde vyf vnde sostech ♦ Ghegheuen vnde screuen in den iaren godes na godes bort verteyen hundert iar in deme negheden iare thu Valsterbude des mydwekens vør mydvasten.

1. ynghezegh<el>en] ynghezeghen A. 2. Lubeke] Lubebeke A.

Oversættelse

Jeg Werner Hoop, rådmand i Lübeck erkender og bevidner åbenbart i dette nærværende brev for alle dem, som ser dette brev eller hører det læse, at jeg har oppebåret fra hr. Erik Bydelsbak 1500 mark lybsk og 65 mark lybsk på vegne af min nådige frue dronning Margrete, dronning af Danmark, Norge og Sverige, som den samme hæderlige ridder, førnævnte hr. Erik med tak og venskabeligt har betalt mig. Hermed så takker jeg ydmygt min førnævnte nådige frue for god betaling og al bistand. Til vidnesbyrd og sikkert bevis så har jeg, førnævnte Werner, til vitterlighed hængt mit segl på dette nærværende brev med vitterligheds segl fra de hæderlige folk, Tideman Sten rådmand i Lübeck og Henrik Krumvuet, borger i Lübeck, og lader min førnævnte nådige frue og førnævnte hr. Erik være kvit ledig og fri med hensyn til disse førnævnte penge, nemlig 1565 mark. Givet og skrevet i Herrens år efter Guds fødsel 1400 år i det niende år i Falsterbo onsdag før midfaste.