1409. 17. marts. Amberg


Pfalzgreve Johan giver sin marskal, Konrad Muracher, fuldmagt til at inddrive de 40.000 rhinske gylden i medgift for Katrine, kong Erik af Pommerns søster.

Tekst efter Aa:

Tekst

Wir Iohanns etcetera bekennen etcetera daz wir Cunrad Muraher vnsern marschalk vnd lieben getruwen vollen vnd ganczen gewalt geben haben vnd geben auch wiszentlich mit disem brieff solich xlm guldin so vns dann der durchluchtigiste furste vnd herre herre Ericke kunig czu Tenmarcke Sweden vnd Norwegen unszer lieber swager [1] vnd bruder [zu der][2] czu der hochgeborn furstynnen frauwen Katherine seiner swester vnser lieben hausfrauwe vnd gemaheln zu zugelte versprochen hat czugeben von vnsern wegen czuuordern vnd inczunemen vnd vns die mit wechsln oder anders herusz zů bringen wÿe in daz dann aller fuglichste bequemlichste duncket sin ♦ Wir geben im auch vollen gewalt daz er den egenannten vnsern lieben swager vnd bruder kunig Erick und alle die die dann von des egenannte vnsers czugeltes wegen der xlm guldein mit im darvnder gewant vnd darczu verbunden sint/ czumanen ob ez nit[3] geschycht nach vnser notdurfft vnd auch genczleichen da mit[4] einen igleichen czuüberkomen waz in dann czu einer igleichen czeit daz beste vnd bequemlichste duncket sein glicher wise als es wir das selber deten vnd czugegen weren ♦ Vnd wir versprechen vnd gereden auch bey vnsern furstlichen truwen waz der egenannte Conrad Muraher vnser marschalk also von vnsern wegen dar inne handelt vnd vberkomt ez sey mit monung wechsln oder anders daz daz genczlich vnser willen vnd wort ist und gereden auch das also stete vnd veste czůhalten getruweleich an alles geuerde ♦ Vnd des czu vrkund geben wir ym dysen brieff versigelt mit vnserm anhangenden insygel\ ♦ Datum Amberg dominica Letare anno etcetera cccc° ix°.

1. swager ] herefter overstreget [zu der], Aa. 2. [zu der]] tilf. o. l. Aa. 3. nit] med i rettet fra e, Aa. 4. mit] mit mit, Aa.

Oversættelse

Vi Johan etc. bekendtgør etc., at vi har givet og med dette brev vitterligt giver Konrad Muracher, vores marskal og kære tro mand, fuld og hel magt til på vores vegne at kræve og modtage de 40.000 gylden, som den vidtberømte fyrste og herre, hr. Erik, Danmarks, Sveriges og Norges konge, vores kære svoger og broder, har lovet os at give i medgift til den højbårne fyrstinde, fru Katrine, hans søster, vores kære hustru og ægtefælle. Endvidere til at bringe os pengene med veksler eller på anden vis, sådan som det forekommer ham mest passende og bekvemt. Vi giver ham også fuldmagt til at rykke den førnævnte vores kære svoger og broder, kong Erik, og alle dem, som er forbundne og forpligtede med hensyn til vores førnævnte medgift, de 40.000 gylden, hvis det ikke sker som vi har krav på. Og han har fuldmagt til at aftale med hvem som helst til hvilken som helst tid det, som forekommer ham det bedste og mest hensigtsmæssige, som om vi selv gjorde det og var til stede. Og vi lover og garanterer også ved vores fyrstelige troskab, at, hvad førnævnte Konrad Muracher, vores marskal, således på vores vegne forhandler og aftaler med hensyn til denne sag, det være sig med krav, veksler eller andet, det er helt og holdent vores vilje og ord, og vi lover ligeledes at holde det stadigt og fast, troligt og uden svig. Og til vidnesbyrd om dette giver vi ham dette brev forsynet med vores vedhængte segl. Givet i Amberg, på letare søndag, år og så videre i det niende år.