1409. 23. april. Lödöse


Svend Båd, væbner, kvitterer dronning Margrete for de 200 lødige mark, for hvilke hun havde pantsat ham gods i seks svenske sogne. - Og for at jeg fornævnte Svend Båd således skal holde og gøre alle disse fornævnte stykker og artikler på mig og min hustrus og vore arvingers vegne uden enhver svig og udflugt i alle måder, som det foran står skrevet, da har jeg fornævnte Svend Båd til yderligere sikkerhed ladet mit segl hænge under dette brev og til vidnesbyrd Torkil Brahes, Hans Krøpelins, Povl Stigsens, Fikke Zisendorps, Markvard Buk, væbnere, og Tideke Scrapenmeyers, borger og byfoged i Lödöse, og Lambert Swalenbergs, borgmester i samme stads segl.

Tekst efter nil

Tekst

Svend Båd, væbner, kvitterer dronning Margrete for de 200 lødige mark, for hvilke hun havde pantsat ham gods i seks svenske sogne. - Oc thet iech fornempde Swen Baat alle thessæ forscreffnæ stycke oc articule swo holde oc gøræ schal. a minæ oc minæ husfrw oc woræ arfuinge weghnæ vden alt archt oc hielpærædæ i allæ modæ som foræscreuet star. tha hauer iech forde Swen Baat til meræ bewaring mit inciglæ ladet hengæ for thettæ breff. oc til witnesbyrd Thorkil Braudhes. Hans Krøpelins. Pawel Stysøns. Ficke Sysendorps. Marquard Buks. awabn. oc Tidike Scrapemeyers borghers oc byfoghets i Lødhusæ oc Lambert Swalenbergs borghemeysters i samæstadh. inciglæ.

Oversættelse

Svend Båd, væbner, kvitterer dronning Margrete for de 200 lødige mark, for hvilke hun havde pantsat ham gods i seks svenske sogne. - Og for at jeg fornævnte Svend Båd således skal holde og gøre alle disse fornævnte stykker og artikler på mig og min hustrus og vore arvingers vegne uden enhver svig og udflugt i alle måder, som det foran står skrevet, da har jeg fornævnte Svend Båd til yderligere sikkerhed ladet mit segl hænge under dette brev og til vidnesbyrd Torkil Brahes, Hans Krøpelins, Povl Stigsens, Fikke Zisendorps, Markvard Buk, væbnere, og Tideke Scrapenmeyers, borger og byfoged i Lödöse, og Lambert Swalenbergs, borgmester i samme stads segl.