1409. 4. maj.


Peter Hoop kvitterer på sin fader Werner Hoop hr. Erik Bydelsbak på dronning Margretes vegne for 165 mark.

Tekst efter A:

Tekst

Witlik zy alle de ghenen de dessen bref zullen sen of horen lesen dat ik Peter Hoop hebbe vntfanghen van mynes vader weghen Werner Hopes van her Erik Budelbac lxv mark vnde .c. mark van myner gnedeghen vrouwen weghen ver Margarete konyngynne van Dennemarken vnde van Sweden vnde. Norweghen. ♦ Des danke ik myner vrouwen vor guder betalinge vnde her Erik Budelbac van myner vrouwen weghen/ des so late ik Peter Hoop vnde myn vader Werner Hoop vnde vnse erfnamen leddich vnde loes her Erik Budelbac vnde synen erfnamen also van den vor screuen lxv mark vnde c mark ♦ To ener tuchnysse der warheyt so hebbe ik Peter Hoop mynes vader Werner Hopes ingheseghel ghehanghen an dessen bref ♦ To ener witlikheit so heft her Arnt Poleman borghermester van den Sunde vnde Hinrik Quekel erer beyder ingheseghel ghe hanghen an dessen breef de ghe gheuen is na godes bort m iiiic ix des a<n>deren[1] daghes na des hilghen cruces daghe.

1. a<n>deren] aderen A.

Oversættelse

Det skal være vitterligt for alle dem, der skal se eller høre dette brev læse, at jeg Peter Hoop på min fader Werner Hoops vegne af hr. Erik Bydelsbak har modtaget 65 mark og 100 mark på vegne af min nådige frue, fru Margrete dronning af Danmark og af Sverige og Norge. Derfor takker jeg min frue for god betaling og hr. Erik Bydelsbak på min frues vegne, derfor så lader jeg Peter Hoop og min fader Werner Hoop og vore arvinger hr. Erik Bydelsbak og hans arvinger ledige og fri med hensyn til de førnævnte 165 mark. Til vidnesbyrd for sandheden så har jeg, Peter Hoop, hængt min fader Werner Hoops segl på dette brev. Til vitterlighed så har hr. Arnold Poleman, borgmester i Stralsund, og Henrik Quekel begge hængt deres segl på dette brev, som er givet efter Guds fødsel 1409 år, den anden dag efter det hellige kors' dag.