1409. 12. maj. Tempzin


Notarialvidne om, at broder Vilhelm Cachipolli, ordensmester i antonitterklostret i Mårkær, har sluttet overenskomst med sin overordnede Peter Barlonis, ordensmester i antonitterklostret i Tempzin, angående den årlige afgift på 20 rhinske gylden, således at sidstnævnte lader Rügen visitere af to brødre, og at hvad de oppebærer, skal gå til dækning af afgiften.

Tekst efter A:

Tekst

In nomine domini amen ♦ Anno a natiuitate eiusdem millesimo quadringentesimo nono indictione secunda die mensis may duodecima pontificatus sanctissimi in Christo patris domini ac domini Bonifacii noni anno eius viio hora quasi nona in domo habitacionis honorabilis et religiosi uiri fratris Petri Barlonis preceptoris sancti Anthonii in Tempsyn Swerinencis diocesis constitutus honorabilis ac ecciam religiosus uir frater Vilhelmus Cachipolli preceptor eiusdem religionis et dicti Anthonii in Mordkier Sleswicensis diocesis confessus et fatebatur se habere latam magnam periculosamque peticionem ad preceptoriam Morkier et paucos notos in eandem autem hanc causam et cetera que sibi exinde euenire et contingere possunt humiliter et amicabiliter petiit et rogauit antedictum suum superiorem fratrem Petrum preceptorem in Tempzin ut iuxta concordiam amicabilem inter eos habitam de uiginti florenis Rynensibus annue pensionis partem de sua peticione sibi ecciam in propinquo adiacente uidelicet terram Rugie siue terras Rugias in wlgari Lanthoryen nuncupatam seu nuncupatas sub prouincia Daciana et episcopatu Roskildensis diocesis constituta<m> uel constitutas ut per suos fratres aut nuncios stacionare et uisitare uellet et quod ibi sui nomine et sancti Anthonii perciperent siue reciperent duo eorundem presentarent sub computo salua tamen consueta ordinis et ultra ista cetera prefatus dominus preceptor Petrus reciperet et haberet pro pensione supradicta nichilominus tamen hoc adiecto si non omnem pensionem de computacione stacionis predicte reciperet antedictus preceptor Wilhelmus et sui successores iuxta tenorem instrumenti inter eos habiti singulis annis complebunt et pagabunt absque ulla racionabili contradictione Sepedictus frater et dominus Petrus preceptor peticionem supradicti fratris Wilhelmi eciam preceptoris benigniter accepit et admisit ac eciam pupplice promisit et manum in manu ponentes ut fides et promissa fidelius starent in<con>cusse omnia suprascripta sic incipere et omittere uellet in eterno pro se suisque ecciam successoribus Ambo sic actis et factis prenominati fratres Petrus et Wilhelmus requisierunt me notarium pupplicum infrascriptum ut eis conficerem unum siue plura instrumentum seu instrumenta ♦ Acta sunt hec anno indictione mensis hora et pontificatu quibus supra presentibus ibidem honorabilibus ac conspectis uiris dominis Henrico de Grobis procuratori sancti Anthonii in Tempzin Gerardo Vøucken perpetuo uicario ibidem et Gerardo de Merue notario pupplico Selonencis (?) diocesis testibus ad premissa uocatorum et rogatorum (Notarmærke) Et ego Iohannes Slouetzencis de Sternebergh clericus Swerinencis diocesis pupplicus et inperiali auctoriate notarius huiusmodi confesionum peticionum admissionum articularum lectionum singulis premissis dum sic fierent et agerentur una cum prenotatis testibus presens interfui eaque sic sicut uidi et audiui redicens ea ad hanc pupplicam formam que signo meo et nomine meis solitis et consuetis signaui rogatus in testimonium et in fidem omnium singulorum premissorum et uocatus.

Oversættelse

I Guds navn amen. I året 1409 efter sammes byrd i den 2. indiktion på den 12. dag i maj måned i den højhellige fader og herre hr. Bonifacius 9.s 7. paveår omtrent i den 9. time mødte i den hæderværdige og regelbundne mand broder Peter Barlos bolig, forstander for santk Antonius' kloster i Tempzin i stiftet Schwerin, den hæderværdige og ligeledes regelbundne mand broder Vilhelm Cachipolli, forstander for nævnte sankt Antonius kloster af samme orden i Mårkær i stiftet Slesvig, og bekendte og tilstod, at han havde indgivet en omfangsrig og alvorlig ansøgning til præceptoriet Mårkær og nogle få . Af denne grund og på grund af hvad der iøvrigt kan hænde og tilstøde ham herfra har han ydmygt og venskabeligt anmodet og bedt sin førnævnte foresatte broder Peter, forstander (ordensmester) i Tempzin, om, at han i overensstemmelse med dem imellem dem trufne venskabelige overenskomst angående 20 rhinske gylden i årlig afgift nemlig landet Rügen eller landene Rügen, på folkesproget kaldet Lanterygen, hørende til provinsen Danmark og bispedømmet Roskilde, at han der ved sine brødre eller udsendinge vil stationere og visitere, og at to af samme i hans og den hellige sankt Antonius' navn skal opføre på regnskabet hvad de der oppebærer eller modtager, dog med forbehold af det sædvanlige til ordenen, og udover det skal førnævnte hr. ordensmester Peter oppebære og modtage det øvrige i kraft af ovennævnte afgift, dog med den tilføjelse, at hvis han ikke skulle få hele afgiften ifølge førnævnte stacionis regnskabsaflæggelse, da skal førnævnte forstander Vilhelm og hans efterfølgere i overensstemmelse med det imellem dem affattede dokument supplere og betale uden nogen gyldig modsigelse. Oftnævnte broder og herre Peter, ordensmester, godkendte og tilstod nådigt ansøgningen fra ovennævnte broder Vilhelm, forstander, og lovede også offentligt med håndslag, at det givne ord og løfte samvittighedsfuldt skulle stå uanfægtet, og at han til evig tid for sig og sine efterkommere ville handle og undlade at handle således med hensyn til alt det ovenstående. Efter at dette var handlet og sket således, anmodede begge brødrene, Peter og Vilhelm, mig nedennævnte notarius publicus, at jeg ville udfærdige dem et eller flere dokumenter. Dette er handlet og ovennævnte år, indiktion, måned, time og paveår i nærværelse af de hæderværdige og fremragende mænd herrerne Henrik de Grobis, forstander (befuldmægtiget) for sankt Antonius kloster i Tempzin, Gerhard Vøncken, evig vikar sammesteds, og Gerhard de Merne, notarius publicus i stiftet Selonencis, tilkaldet og anmodet om at være vidner til ovenstående. Og jeg Johan Slouetzencis de Sternebergh, klerk i stiftet Schwerin, offentlig og kejserlig bemyndiget notar, har sammen med ovennævnte vidner været nærværende ved hver enkelt af disse ovenstående tilståelser, anmodninger, tilladelser, artikler, oplæsninger, medens de foregik og forhandledes på denne måde, og har i overensstemmelse med hvad jeg har set og hørt bragt det i denne officielle form, som jeg har beseglet med mit sædvanlige og vante mærke og navn, efter anmodning og opfordring, til vidnesbyrd og bekræftelse af alt det ovenstående.