1409. 12. maj. Rimini


Peder, udvalgt biskop af Ribe, lover at betale servispenge.

Tekst efter A og B

Tekst

Die duodecimo mensis may secunda indictione reuerendus in Christo pater dominus Petrus dei gracia electus ecclesie Ripensis per uenerabiles uiros dominum Nicolaum Iohannis <rectorem>[1] ecclesie Thoreby et fratrem Ionam lectorem Helsimburgensem procuratores legitimos suos ad hoc promisit camere et collegio pro communi seruicio florenos centum uiginti de camera et quinque minuta seruitia consueta ♦ Item recognouit pro predecessoribus suis si et in quantum obligati sint. ♦ Soluendo medietatem dicti promissi in festo natiuitatis domini nostri Ihesu Christi et aliam medietatem in festo apostolorum Petri et Pauli tunc proxime secuturo/ et recognita si qua sunt in similibus terminis anno reuoluto/ ♦ Alioquin etcetera ♦ Et iurauit etcetera ♦ Mandatum productus est/

Anno indictione etcetera ut supra die duodecima mensis maii reuerendus in Christo pater dominus Petrus electus Ripensis per uenerabiles uiros dominum Nicolaum Iohannis rectorem ecclesie in Toreby et fratrem Ionam lectorem Helsimburgensem procuratores ad hoc legiptime[1] constitutos promisit camere et collegio pro suo communi seruitio florenos centum uiginti de camera et quinque minuta seruitia consueta ♦ Item recognouit pro predessoribus suis si et in quibus etcetera ♦ Soluendo medietatem promissi in festo natiuitatis domini nostri Yhesu Christi proxime futuro et aliam medietatem in festo beatorum apostolorum Petri et Pauli extunc secuturo et recognita in similibus terminis anno reuoluto si que sint ♦ Alioquin etcetera ♦ Iurauit etcetera ♦ Et produxerunt mandatum.

År, indiktion o.s.v. som ovenfor den 12. maj lovede den ærværdige fader i Kristus hr. Peder, udvalgt biskop af Ribe, gennem de ærværdige mænd hr. Niels Jensen, sognepræst i Toreby, og broder Jon, lektor i Helsingborg, hertil lovformeligt indsatte befuldmægtigede, kammer og kollegium 120 kammerfloriner som sit servitium commune og de fem sædvanlige mindre servitier. Fremdeles anerkendte han for sine forgængere, hvis et hvor meget o.s.v. Halvdelen af det lovede at betale førstkommende Vor Herre Jesu Kristi fødselsdag og den anden halvdel til den derefter følgende apostlene sankt Petrus' og sankt Paulus' dag og det anerkendte til lignende terminer, når et år er forløbet, hvis der er noget. I modsat fald o.s.v. Han aflagde ed o.s.v. Og de fremførte befaling.

1. <rectorem>] mgl. A. 1. legiptime] = legittime .

Oversættelse

Den 12. maj i den 2. indiktion lovede den ærværdige fader i Kristus hr. Peder, af Guds nåde udvalgt biskop ved kirken i Ribe, gennem de ærværdige mænd hr. Niels Jensen, sognepræst i Toreby, og broder Jon, lektor i Helsingborg, hans lovformelige befuldmægtigede hertil, kammer og kollegium 120 kammerfloriner som sit servitium commune og de fem sædvanlige mindre servitier. Fremdeles anerkendte han for sine forgængere, hvis og så meget de er forpligtede. Halvdelen af det nævnte lovede at betale på Vor Herre Jesu Kristi fødselsdag og den anden halvdel på den da næstfølgende apostlene Peters og Paulus' dag og det anerkendte, hvis der er sådant, til lignende terminer, når et år er forløbet. I modsat fald o.s.v. Og han aflagde ed o.s.v. Befaling er fremført.