1409. 12. maj. Lübeck


Klaus Limbek skylder Johan Stovehaveren 5½ mark lybsk.

Tekst efter A

Tekst

Nicolaus Lembeke presens libro recognouit se et suos heredes teneri Iohanni Stoůehaueren in v{0,5} marcis Lubicensium denariorum carnispriuio proxime affuturo amicabiliter persoluendis.

Oversættelse

Klaus Limbek, der var til stede ved bogen, erkendte, at han og hans arvinger skylder Johan Stovehaveren 5½ mark lybske penge, venskabeligt at betale førstkommende fastelavn.