[1409. 17. maj].


Udbetaling af £159 13s 4d til William Bourchier, ridder, for en rejse til Danmark og Norge vedrørende de dansk-engelske forhandlinger.

Tekst efter A

Tekst

Willelmus Bourchier

Willelmo Bourchier militi cui dominus rex nunc 1 marcas annuauit ad scaccarium ad totam uitam suam percipiendo ad terminos sancti Michaelis et pasche per equales porciones pro bono seruicio per ipsum eidem domino rege impenso et impendendo per litteras suas patentes continentes ♦ In denariis sibi liberatis per assignacionem factam isto die in persolucionem cxii librarum vi solidorum viii denariorum sibi liberandam de huius certo uidelicet pro termino pasche anno quinto terminis sancti Michaelis et pasche annis vii°. viii° et termino pasche anno ix° per breue suum de liberate inter mandata de hoc termino c libre Eidem Willelmo ♦ In denariis sibi liberatis per predictam assignacionem factam isto die in persolucionem xxv marcarum sibi liberandam de huius certo suo uidelicet pro termino pasche ultimo preterito deductis uero lxvi solidis viii denariis sibi liberatis de prestito super huius certo suo uidelicet ix° die octobris ultimo preterito per breue suum de liberate inter mandata de hoc termino xiii libre vi solidi viii denarii Eidem Willelmo ♦ In denariis sibi liberatis per assignacionem factam isto die per manus propriam in persolucionem clix librarum xiii solidorum iiii denariorum sibi debitam per compotum per ipsum redditum coram thesaurario et baronibus de scaccario uirtute litterarum domini regis de priuato sigillo dictis thesaurario et baronibus nuper directarum causa unius uiagii per dictum Willelmum facti eundo de mandato domini regis uersus partes de Denmarke et Norway ad tractandum cum Isabella regina de Denmarke super facto maritagii inter dominum Henricum principem Wallie et filiam Philippe regine de Denmarke per breue de priuato sigillo inter mandata de termino Michaelis anno ixo lx. solidi Eidem Willelmo ♦ In denariis sibi liberatis per predictam assignacionem isto die in persolucionem .c. marcarum quas domino rege ad receptam scaccarii per restitucionem unius tallie eidem Willelmo assignate quinto die iulii anno ix° mutuo liberauit ut patet in rotulo recepte de eodem die lxvi libre. xiii solidi iiii denarii.

Oversættelse

William Bourchier

Til William Bourchier, ridder, hvem hr. kongen nu har givet 50 mark i årlig ydelse, som i hele hans livstid skal modtages i the Exchequer i ligelige portioner til sankt Mikkels termin og til påsketerminen, for den gode tjeneste han har ydet og skal yde samme hr. kongen, som det står i hans åbne brev, i penge udbetalt til ham ved en anvisning foretaget denne dag til fuld betaling af 113 pund 6 skilling og 8 denarer, som skulle betales ham af hans tilgodehavende, d.v.s. for påsketerminen i 5. regeringsår, sankt Mikkels termin og påsketerminen i 7. og 8. regeringsår og påsketerminen i 9. regeringsår ved hans befalingsbrev "de liberate"2), (som findes) blandt mandaterne fra denne termin: 100 pund. Til samme William i penge udbetalt til ham ved førnævnte anvisning foretaget denne dag til fuld betaling af 25 mark, som skulle betales ham af hans tilgodehavende, d.v.s for påsketerminen næstforleden, dog efter at der er fratrukket 66 skilling og 8 denarer udbetalt til ham som forskud på hans tilgodehavende, nemlig 9. oktober næstforleden, ved hans befalingsbrev "de liberate", (som findes) blandt mandaterne fra denne termin: 13 pund 6 skilling og 8 denarer. Til samme William, i penge udbetalt til ham ved anvisning foretaget denne dag til egen hånd til fuld betaling af 159 pund 13 skilling og 4 denarer som skyldtes ham i følge et af ham afleveret regnskab i nærvær af the treasurer og the barons of the Exchequer som følge af hr. kongens befalingsbrev under the Privy Seal nylig stilet til nævnte treasurer og barons, på grund af en rejse gjort af nævnte William for på kongens befaling at rejse til Danmark og Norge for at forhandle med Isabella5 dronning af Danmark angående indgåelse af ægteskab mellem hr. Henry, prins af Wales, og datteren af Filippa (!), dronning af Danmark, ved befalingsbrev under the Privy Seal, (som findes) blandt mandaterne fra sankt Mikkels termin i 9. regeringsår: 60 skilling. Til samme William, i penge udbetalt til ham ved førnævnte anvisning fra denne dag til fuld betaling af 100 mark, som han gav som lån til hr. kongen i the Lower Exchequer ved tilbagelevering af en karvestok nyligt anvist samme William 5. juli i 9. regeringsår, som det fremgår af the Receipt Rolls under samme dato: 66 pund 13 skilling og 4 denarer.