1409. 21. maj. Baholm ved Bohus


Biskop Jakob af Oslo, Hans Krøpelin, Amund Lang og Jens Jakobsen bevidner, at dronning Margrete har givet Garder Toresen valget mellem rettergang eller mindeligt forlig om arven efter hr. Amund Finsens hustru fra Katrine, og at han valgte den sidste mulighed.

Tekst efter A:

Tekst

Wy Iacop meth gudz nadhe biscop i Aslo Hans Krøppeliin Anwnd Lang oc Ies Iecopssøn gøre witerlicht meth thettæ wort opne breff at wy æfter war herres føthelsses aar thusende firæhundrethe vpa thet niænde aar then tiisdagh næst fore pingzdaghe vpa Baholm wten fore Bahws hørthe oc saghe oc ther nær oc ower ware at høyghboren førstynne war nadhughe frue drotning Margretæ loot koret til en som heder Gardher Thoressøn boande i Gauto Tolghø i Ryefylke oc frue Katherines arfuinge her Amund Finssøns æfterleues hwat hælder han oc the wilde dele oc wtsta landz lagh meth fornempde war nadhughe frue drotning Margretæ oc konungedømet/ æller vm han oc the wilde haue thet ændt oc vndtræt meth een wenlich deythingen oc mynne mællom forscrefne war nadhughe frue oc konungedømet vpa then enæ sidhe/ oc fornempde Gardher oc frue Katherines her Amund Finssøns æfterleues arfuinge vpa then annen sidhe/ vm all arff oc ræticheet/ som æfter forscrefne frue Katherine fallen ær æller falle kunne/ ♦ Oc tha wtwaldæ then fornempde Gardher Thoressøn oc wither togh meth gothwilghe at blifue hælder with een wenlich deythingen som fore er sacht mæthen han oc the hafthe koret vm thenno forscrefne arff oc all stycke æfter thy som hans breff ther vm wtwiser ♦ Oc ther meth vm thettæ forscrefne gaff han wnøder oc wthrængder meth ia oc gothwilghe forscrefne war nadhughe frue drotning Margretæ eet opet inciglet breff vnder sit oc andre flere gothe mæns incigle ord fran ordh ludende som her æfter følgher ♦ Iek Gardher Thoressøn som boor i Gauto etc. = Dipl. Norv. I 447 nr. 618. ♦ Thettæ forscrefne som wy hørthe oc saghe oc nær oc ower ware at swa skethe oc giorthes i alle made som forescreuit star thet witne wy foræ alle oc gøre witerlicht meth thettæ wort opnæ breff ♦ Oc til mere wissen her vm haue wy ladet woræ incigle hænges fore thettæ breff ♦ Datum Bahws anno die et loco supradictis.

Oversættelse

Vi Jakob, af Guds nåde biskop i Oslo, Hans Krøpelin, Amund Lang og Jens Jakobsen gør vitterligt med dette vort åbne brev, at vi år 1409 efter Vor Herres fødsel tirsdagen næst før pinsedage på Baholm uden for Bohus hørte og så og var til stede og overværede, at den højbårne fyrstinde vor nådige frue dronning Margrete lod forkynde for en, som hedder Garder Toresen, der bor i Gauto Tolghø i Ryfylke, og fru Katrines arvinger, enke efter hr. Amund Finsen, om enten han og de ville føre retssag og udstå lands lov med fornævnte vor nådige frue dronning Margrete og kongedømmet, eller om han og de ville have det afsluttet og afgjort med en venlig overenskomst og mindelig ordning mellem vor fornævnte nådige frue og kongedømmet på den ene side og fornævnte Garder og fru Katrines arvinger, enke efter hr. Amund Finsen, på den anden side om al arv og rettighed, som er faldet eller kunne falde efter fornævnte fru Katrine. Og da udvalgte den fornævnte Garder Toresen og vedtog med god vilje hellere at blive ved en venlig overenskomst som fornævnt, som han og de havde forkyndt om denne fornævnte arv og alle stykker, således som hans brev udviser derom. Og dermed gav han unødet og uden tvang med ja og god vilje vor fornævnte nådige frue dronning Margrete et åbent beseglet brev med sit og flere andre gode mænds segl, lydende ord til andet, som herefter følger. Jeg Garder Toresen, som bor i Gauto (o.s.v. = Diplomatarium Norvegicum I 447 nr. 618). Dette fornævnte, som vi hørte og så og var til stede ved og overværede, at det skete og blev gjort således på alle måder, som foran står skrevet, det bevidner vi for alle og gør vitterligt med dette vort åbne brev. Og til yderligere sikkerhed herfor har vi ladet vore segl hænge under dette brev. Givet i Bohus ovennævnte år, dag og sted.