[1409.] 31. maj. Oslo


Dronning Margrete svarer borgmestre og råd i Danzig, at hun allerede har gjort, hvad hun kunne, vedrørende det skib, de har skrevet om, og at hun skriver til kapitlet i Lund og biskoppen af Roskilde om de andre anliggender, men minder samtidig om, at Konrad Letzkow ikke har sendt kvittering for det gods, han har fået på tro og love.

Tekst efter A:

Tekst

Margareta dei gracia Woldemari Danorum regis filia

Vruntlike grut tovoren gesant ♦ Wetet leuen vrundes dat wy iwen breef wol vornomen hebben ♦ Des wetet dat eer vns de breeff quam so hadde wy tovoren alrede gedaen vmme dat schip dar gy vns vmme toscreuen also wy best konden. alse iw Hinrich desser breeffwiser wol berichten moet. ♦ Vnde wy scriuen ok nw beyde deme capitele van Lunden vnde deme biscope van Roskilden to vmme de twier leye sake dar gy vns vmme toscreuen alse wy best konnen. alse gy begerende weren. ♦ Vortmer alse iw wol witlich is vmme dat ghut dat wy heren Kort Lessekow deden vppe louen vnde he louede vns edder dat ghut wedder edder ok quittem dar vp wedder to sendende. mit her Benedictus Pogwisch. des doch nicht gescheen is. wor vmme bidde wy iw dat gy dar to helpen dat yt noch scheen moghe. vppe dat men dar nicht vorder vmme spreken edder scriuen darffue ♦ Dar mede beuele wy iw gode vnde wille gy ycht sunderghes dat scriuet vns wedder to ♦ Scriptum in Aslo in regno Norwegie die ueneris proxima post diem pentecostes nostro sub signeto\

Oversættelse

Margrete af Guds nåde datter af danernes kong Valdemar.

Venlig hilsen sendt tilforn. I skal vide, kære venner, at vi har modtaget Eders brev vel. Da skal I vide, at før brevet kom til os, havde vi allerede tilforn handlet angående det skib, om hvilket I skriver til os, så godt vi formåede, således som denne brevviser Henrik visselig kan berette for Eder. Og vi skriver nu både til kapitlet i Lund og biskoppen i Roskilde angående de to sager, som I har skrevet til os om, således som vi bedst kan, således som I begærede. Yderligere, hvilket I visselig er vidende om, angående godset som vi gav Konrad Leskow på tro og love: han lovede os enten at sende godset tilbage eller også at sende en kvittering herpå med hr. Benedikt Pogwisch, hvilket dog ikke er sket, hvorom vi vi beder Eder, at I hjælper til, at dette endnu må ske, for at man ikke længere behøver at tale eller skrive om det. Dermed befaler vi Eder Gud i vold, og vil i noget særligt, da skriv det til os. Skrevet i Oslo i Norges rige den nærmeste fredag efter påskedag under vor signet