1409. 2. juni.


Katrine Hedesdatter, enke efter Niels Tagesen, overdrager provst og kannikker i Viborg en saltkedel til anskaffelse af vin og nadverbrød mod, at de årligt betaler hende seks skilling grot for livstid.

Tekst efter A:

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus [C]atarina Hedysdater relicta Nicholai Thagæson salutem in domino sempiternam ♦ Nouerint uniuersi presentes et futuri. me ex mera animi deliberatione honorabilibus uiris et dominis preposito et canonicis Wibergensibus quandam sartaginem dictam s.....ædel[1] in [reme]dium anime mee parentumque meorum pro uino et oblatis ad missas in dicta ecclesia procurandis contulisse/ tali condicione quod dicti prepositus et canonici ex solidos grossorum quam diu uixero michi soluere debeant annuatim ♦ .....[2] obligo me et meos heredes prescriptis dominis preposito et canonicis dictam sartaginem apropriare et penitus liberare absque contradictione quorumcumque ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis discretorum uirorum uidelicet Ia[co]b[i Ki]rt et Kanuti Friis presentibus est appensum ♦ Datum anno domini millesimo cdo nono dominica sancte trinitatis.

1. s.....ædel] lakune på ca. 4 bogstaver, A. 2. .....] lakune på ca. 4 bogstaver A. .

Oversættelse

Katrine Hedesdatter, enke efter Niels Tagesen, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud. Alle nulevende og fremtidige skal vide, at jeg med klart velovervejet sind har overdraget de hæderværdige mænd og herrer provst og kannikker i Viborg en saltkedel, kaldet S....edel til bod for min sjæl og mine forældres til anskaffelse af vin og nadverbrød til messerne i nævnte kirke på denne betingelse, at nævnte provst og kanniker, så længe jeg lever, skal årligt betale mig seks skilling grot. Desuden forpligter jeg mig og mine arvinger til at hjemle og fuldstændigt fri fornævnte herrer provst og kanniker nævnte saltkedel uden indsigelse fra enhver. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med segl tilhørende de gode mænd, nemlig Jakob Kirt og Knud Friis hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1409 trinitatis søndag.