1409. 4. juni. Kalundborg


Hagbard, bymand i Kalundborg, skænker sin eng Abildgårds made ved Ubberup til franciskanerklostret i Kalundborg.

Tekst efter A:

Tekst

Teth scal alla meen widherlich waræ so wel thee ther kommæ skvlæ som thæ ther nw æræ thet iech Hawæ Bardh byman i Kalundbirgh i min welløstæ helbreydhæ heedh gywer thel ewelick heedh gwth i Hymmærich oc hans hyelyen een min eeng ther man kaller Habild gaars maadh ligendæ hoos Vborp hwekeen eeng tha er meth reethæ mødhernæ ♦ Oc theen sammæ frwch oc grødæ ther gwth wel ladæ woxæ pa theen faræsawd eeng theen giwer iech ewinnæleghæ thel graa brødres nythæ i Kalundburs closter thel allæ the syæles lisæ ther beest reeth hawæ theel ad nydyæ thennæ faræsawdæ miskwnds gawæ. ♦ In cuius legati siue doni certificacionem sigillum meum una cum sigillis uirorum discretorum uidelicet Petri Iacobi proconsulis Kalundburgensis Petri Thorsøn et Petri Aurifabri ciuium ibidem presentibus est appensum ♦ Datum loco predicto sub anno domini mo cd ixo feria tercia inmediate post dominicam trinitatis.

Oversættelse

Det skal være vitterligt for alle mænd, såvel dem, der skal komme, som dem, der lever nu, at jeg Hagbard, bymand i Kalundborg, i min udmærkede helbredstilstand til evig tid giver Gud i himmerig og hans helgener min eng, som man kalder Abildgårds made, der ligger ved Ubberup, hvilken eng da er min rette mødrene arv. Og den samme frugt og afgrøde, som Gud lader vokse på den fornævnte eng, den giver jeg evindeligt til gråbrødrenes tarv i Kalundborg kloster, at nyde denne fornævnte miskundsgave. Til sikkerhed for denne bestemmelse eller gave er mit segl tillige med segl tilhørende de gode mænd, nemlig Peder Jakobsen, borgmester i Kalundborg, Peder Thorsen og Peder Guldsmed, borgere sammesteds, hængt under dette brev. Givet fornævnte sted i det Herrens år 1409 tirsdagen umiddelbart efter trinitatis søndag.