1409. 13. juni.


Seks præster i Skytts herred skøder en gård i Bøsarp og en ødegård i Skibarp til sankt Laurentius' kirkes bygningsfond i Lund som erstatning for betaling af Laurensøre fra præsterne i herredet til domkirken.

Tekst efter A:

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus. Rodulfus decanus in Rengæ. Magnus Iacobi in Hasløf. Iohannes Magni in Fwghliæ. Gøto in Tomarp. Nicolaus Willelmi in Bøsorp. Mathias Ranzo in Sloghorp. ecclesiarum presbiteri in Skøtzheret salutem in domino. ♦ Nouerint uniuersi presentes et futuri nos deliberato et unanimi consensu tocius capittuli sacerdotum in Skøtzheret unam curiam in Bøsarp in qua pronunc Mathias Petri residet et unam curiam desolatam in Skiborp eiusdem parochie in Skøtzheret predicta cum omnibus ipsarum curiarum adiacenciis. uidelicet agris pratis paschuis humidis et siccis nullis penitus exceptis. ecclesie sancti Laurencii Lundis ad eius fabricam in recompensam cuiusdam solucionis per ecclesiarum presbiteros in Skøtzheret predicte ecclesie sancti Laurencii Lundis annuatim ex antiqua consuetudine persoluende wlgariter Laurensøræ resignasse assignasse et in sinum dominorum Petri Dwæ et Iacobi Petri canonicorum predicte ecclesie Lundensis tutorum scotasse in possessionem perpetuam per presentes accedente ad hoc auctoritate et consensu uenerabilis patris domini Iacobi dei gracia archiepiscopi Lundensis Swecie primatis obligantes nos et nostros successores dictas curias in Bøsarp et Skibarp cum earum pertinenciis appropriare et liberare ab impedicione quorumcumque. ♦ In cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa. ♦ Datum anno domini mocdoixo octaua corporis Christi.

Oversættelse

Rudolf, dekan i Räng, Mogens Jakobsen i Håslov, Jens Mogensen i Fuglie, Gøde i Tommarp, Niels Vilhelmsen i Bosarp, Mads Rantzau i Slågarp, sognepræster, i Skytts herred, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud. Alle, nulevende og tilkommende, skal vide, at vi med velovervejet og enstemmig samtykke fra hele kapitlet af præster i Skytts herred har afstået og overgivet en gård i Bøsarp, på hvilken Mads Pedersen nu bor, og en ødegård i Skibarp i samme sogn i fornævnte Skytts herred med alle disse gårdes tilliggender, nemlig marker, enge, græsgange, vådt og tørt, slet intet undtaget, til sankt Laurentius' kirke i Lund til dens bygningsfond til erstatning for en vis afgift fra præsterne i Skytts herred, som efter gammel sædvane årligt skal betales til fornævnte sankt Laurentius' kirke i Lund, på folkesproget Laurensøre, og at vi har skødet dem med dette brev i herrerne Peder Dues og Jakob Pedersens skød, kanniker, fornævnte Lundekirkes værger, til evig besiddelse med bemyndigelse og samtykke fra den ærværdige fader hr. Jakob, af Guds nåde ærkebiskop i Lund, Sveriges primas, idet vi forpligter os og vore efterfølgere til at hjemle og frigøre nævnte gårde i Bøsarp og Skibarp med deres tilliggender fra krav fra hvem som helst. Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1409 på ottendedagen efter Kristi legemsfest.