1409. Omkr. 15. juni. Lübeck


Johan v. Büren og Bernhard Woltorp erkender at skylde biskop Johan af Slesvig 79 mark og 9 skilling lybsk.

Tekst efter A:

Tekst

Iohannes van Buren et Bernhardus Woltorp presentes apud hunc librum recognouerunt se et suos heredes teneri domino Iohanni episcopo Sleswicensi coniuncta manu in lxxx marcis Lubicensium denariorum minus xxii solidis eiusdem monete sibi aut suo procuratori ipso domino episcopo uiuente aut illi cui in suo testamento dictam pecuniam legauerit in festo natiuitatis Christi proxime affuturo amicabiliter et expedite persoluendis secundum tenorem littere aperte dicto domino episcopo per dictos debitores sigillate.

Oversættelse

Johan v. Büren og Bernhard Woltorp, der var til stede ved denne bog, erkendte, at de og deres arvinger skylder hr. Johan, biskop af Slesvig, 80 mark lybske penge minus 22 skilling i samme mønt i fællig, venskabeligt og ufortøvet at betale førstkommende Kristi fødselsdag til ham eller hans befuldmægtigede, mens denne hr. biskop lever, eller til den, hvem han testamenterer nævnte penge i sit testamente, i overensstemmelse med ordlyden af det åbne brev, der er beseglet for nævnte hr. biskop af nævnte skyldnere.