1409. 13. juli.


Hildebrand Veckinghusen køber 40 lb. gr. af Johan Grulle.

Tekst efter Lesnikov l.l

Tekst

Int jar 1409 13 in jullejus do kofte ic van Iohan Grullen 40 lb. gr. to betalende op Sconen to Sconnor 23 in ouste vor elk lb. gr. 10 marc 10 sl. sundesch.♦ Dyt sal vorwaren Brekelvelde unde Johannes van Mynden, dat dyt ghelt op Sconnen betalt werde to Sconnor van der selschap weghen to Wylle.♦ Desse 40 lb. hebbe ic untfanghen.

Oversættelse

I året 1409 den 13. juli da købte jeg fra Johan Grulle 40 lb. gr. for at betale i Skåne i Skanør den 23. i august for hver lb.gr. 10 mark 10 sl. i stralsund-mønt. Brekvelden og Johannes van Mynden skal tage vare på, at pengene bliver betalt i Skanør i Skåne på selskabets vegne til Wille. Disse 40 lb. har jeg modtaget.