1409. 19. juli.


Peder Rød pantsætter 84 læs eng til Jakob Jensen, bymand i Varde, for en gæld på 23 lybske mark og 1 skilling sterling.

Tekst efter A:

Tekst

Ollæ men thin breff seer løser eller hør helsen iæk Pæther Røthæ ther waben er ewindæligh meth gvdh ♦ Oc kwngyør at iæk skylddi er aff ræth widerlich skyld thin nerwærendæ breffører Iappæ Ienssøn byman .i. Waret. xxiii. marc lubisch oc .i. skilling sterling silff pennigh sum gyæwæ oc gangendæ er ♦ For hwilc pennigh iæk pandsæter hanum. lxxxiiii. laas enggæ innen Belgum enggi ligendæ. first .x. laas ligendæ tilz aæ .i. Øster enggi item ii laas lass meth Iappæ Ienssøn til bullskift item viii laas item viii laas item viii. lass item iiii laas item iiii laas item iii laas aa. Exholim. thitæ fornævend enggæ ligher i Øster enggi ♦ Item .i. Wester enggi iii laas aa Gasæmedæ item xiiii laas enggæ aa. Wathæ enggi item .x. laas .i. Sma enggi item .x. laas .i. Westermellsighæ. meth sodan wilcore at Iappæ Ienssøn eller sinæ arwengh skal vpbære skyld oc asgift solengi til thet worther loghæligh løstdæ oc icki aff slaes .i. then hothæ gyaldæ ♦ Item tilbinder iæk mægh oc minæ arwengh at fri oc frelssæ. hanum oc sinæ arwengh thet for screuen enggæ for ollæ atalæ meth rætæ ♦ Til biwisænigh oc forwaringhæ tha hauer iæk gyuet hanum myth aben breff forhenggendæ myth meth ander gothæ menz inseghel til winnesbyrthæ sosum er Splidæ Esgisøn Thomas Karlsøn waben Laghi Elefsøn oc Gun [1] Laghisøn. ♦ Item hwilc aar thet for screuen enggæ skal løses tha skal then sum pennigh oghæligh vdæ gyues for Kindermis ♦ Datum anno domini mcdviiiio. uigilia sancte Margarete.\

1. Gun ] herefter udraderet l, A.

Oversættelse

Jeg Peder Rød, væbner, hilser alle, der ser, læser eller hører dette brev, evindelig med Gud. Jeg bekendtgør, at jeg ved retmæssig vitterlig gæld er skyldig nærværende brevviser Jakob Jensen, bymand i Varde, 23 lybske mark og en skilling sterling i sølvpenge, gyldige og gængse. For hvilke penge jeg pantsætter ham 84 læs eng liggende i Billum enge, først 10 læs, der ligger ned til åen i Østerengene, to læs sammen med Jakob Jensen til bolskifte; fremdeles 8 læs, dernæst 8 læs, dernæst 8 læs, fremdeles fire læs, fire læs, fremdeles tre læs på Egsholm, disse fornævnte enge ligger i Østerengene; fremdeles i Vesterengen tre læs på Gåsemederne; fremdeles 14 læs eng på Vadeengen, 10 læs i Småengene; fremdeles 10 læs i Vestermøllesigen på det vilkår, at Jakob Jensen eller hans arvinger skal oppebære udredelser og afgifter deraf, indtil det på lovlig vis bliver indløst, og det skal det skal ikke afdrages i hovedsummen. Fremdeles forpligter jeg mig og mine arvinger til at frigøre og fri ham og hans arvinger de føromtalte enge for alle retmæssige krav. Til bevis og bekræftelse har jeg givet ham mit åbne brev, idet jeg hænger mit eget og andre gode mænds segl derunder til vidnesbyrd, nemlig Splid Eisen, Thomas Karlsen, væbnere, Lave Elavsen og Jon Lavesen. Det år, da de føromtalte enge skal indløses, da skal pengesummen lovligt betales inden kyndelmisse. Givet i det Herrens år 1409 dagen inden sankt Margretes dag.