1409. 27. juli. Pisa


Paven omtaler i et brev, rettet til ærkedegnen i Tribnitz i Schwerin stift, at hertug Bugislav af Pommern havde tilsluttet sig de kardinaler, som forlod Gregor 12. i Lucca og fremlagt sagen hos vor kæreste søn i Kristus, Erik, konge af Danmark sit (?) berømmelige barnebarn med henblik på at selve kongen skulle afskrive sig ethvert afhængighedsforhold til samme Angelo, som han var i på det tidspunkt, og tilslutte sig samme kardinaler og få ham til at virke for den nylig i Pisa oprettede kirkelige enhed.

Tekst efter nil

Tekst

Paven omtaler i et brev, rettet til ærkedegnen i Tribnitz i Schwerin stift, at hertug Bugislav af Pommern havde tilsluttet sig de kardinaler, som forlod Gregor 12. i Lucca og fremlagt sagen hos carissimum in Christo filium nostrum Ericum regem Dacie illustrem nepotem suum med henblik på at ipse rex se ab huiusmodi obediencia eiusdem Angeli in qua eciam ipse tunc erat subtraheret ipsisque cardinalibus adhereret og få ham til at virke for den nylig i Pisa oprettede kirkelige enhed.

Oversættelse

Paven omtaler i et brev, rettet til ærkedegnen i Tribnitz i Schwerin stift, at hertug Bugislav af Pommern havde tilsluttet sig de kardinaler, som forlod Gregor 12. i Lucca og fremlagt sagen hos vor kæreste søn i Kristus, Erik, konge af Danmark sit (?) berømmelige barnebarn med henblik på at selve kongen skulle afskrive sig ethvert afhængighedsforhold til samme Angelo, som han var i på det tidspunkt, og tilslutte sig samme kardinaler og få ham til at virke for den nylig i Pisa oprettede kirkelige enhed.