1409. 1. august.


Biskop Johan af Slesvig kvitterer dronning Margrete og Erik Bydelsbak for 100 mark lybsk, som denne har betalt hans tjener Werner Fischer, borger i Lübeck, i Skåne.

Tekst efter A

Tekst

Wy Iohan von godes gnaden vnde des stoles to Rome bisschop. to Sleswik bekennen openbare in duszem briue vor alle den gennen dy en seen adder horen lesen dat dy strenghe. ridder her Erik Budelbak hundert mark Lubescher muntte von vnszer gnedien vrowen Margareten wegen koniginnen to Denemarken Sweden. vnde Norweghen heft to nughe betalet vnszem diner Werner Visscher borger to Lubeke vp Schone. ♦ Hir vmme late wy. der vorscreuenen hundert mark. dy vorbenomede vnsze gnedie vrowen koniginnen. Margareten. her Erik Budelbak vnde ere rechten erben quid ledig vnde los ♦ Des to merer wetlikeit so hebbe wy vnsze ingesegel gehangen an dussen briff der gegeuen ist na godes bord virten hundert iar dar na in deme negeden iare an sunte Peters daghe ad uincula.

Oversættelse

Vi Johan, af Guds nåde og pavestolen i Roms biskop i Slesvig, erkender åbenbart i dette brev for alle dem, der ser det eller hører det læse, at den strenge ridder hr. Erik Bydelsbak på vegne af vor nådige frue Margrete dronning af Danmark, Sverige og Norge i Skåne til fuld tilfredshed har betalt 100 mark i lybsk mønt til vor tjener Werner Fischer, borger i Lübeck. Derfor lader vi førnævnte vor nådige frue dronning Margrete, hr Erik Bydelsbak og deres rette arvinger kvit ledige og fri med hensyn til de førnævnte 100 mark. Til yderligere vitterlighed derfor så har vi hængt vort segl på dette brev, som er givet efter Guds fødsel 1400 år derefter i det 9. år på sankt Peters dag i lænker.