1409. 3. august. Vadstena


Biskop Brynjolf af Skara og tre svenske riddere, vidimerer Peder Sevidsens testamente af 1379 13. april.

Tekst efter Aa:

Tekst

For allom thøm thetta breff høra eller see/ kænnoms vi Bryniolff meth gudz nad biscop i Skara/ Gøtzstaff Magnusson/ Kort Nipriz/ Clawus Vlff riddere oss haffwa hørt [oc] seet i Vatsteno closter eth breff vel bewarad vtan alt lyte meth script oc inciglom swo ludande som her epter screwit star/ ord fran orde In nomine domini amen ♦ Alla thøm thetta breff (etc. = Dipl. Dan. 4. rk. I nr. 493) ♦ Till tess mere visso oc vitnisbyrd at vi thetta breff swo ludande som forscreuit staar hørt oc seet haffuom latom vi vor incigle hær vitterliga førehængia/ aar epter gudz byrd mcd ix die [inuen]cionis sancti Stephani martiris gloriosi.

Oversættelse

Vi Brynjolf, med Guds nåde biskop i Skara, Gustav Magnusson, Konrad Nipriz og Klaus Wulf, riddere, bekender for alle, der hører eller ser dette brev, at vi i Vadstena kloster har hørt og set et brev, der var velbevaret uden nogle mangler ved skrift og segl, og der lød, som herefter står skrevet fra ord til andet således: I Herrens navn amen Jeg Peder Sevidsen hilser alle (etc. = DRB. IV 1 nr. 493) Til yderligere sikkerhed for og vidnesbyrd om, at vi har hørt og set det brev, der lyder som skrevet ovenfor, lader vi sandeligt vore segl blive hængt herunder. År 1409 efter Guds fødsel på den dag, da den glorværdige martyr sankt Stefan blev fundet.