1409. 8. august.


Danzig giver Gertrud, enke efter Otto Plugers, anbefalingsbrev til Bornholm angående hendes mands gæld og gods.

Tekst efter reg.

Tekst

Gerdrud relicta Otto Plugers habet litteram respectus uersus Bornholm. super debita et bona hereditaria per ipsum Ottonem ibidem derelicta ♦ Ipsamet fideiussit et hereditates suas obligauit ♦ Actum feria quinta ante Laurencii mccccix.

Oversættelse

Gertrud, enke efter Otto Plugers, får anbefalingsbrev til Bornholm angående den gæld og det arvegods, der sammesteds er efterladt af denne Otto. Hun stillede selv sikkerhed og forpligtede sin arv. Forhandlet torsdagen før Laurentius' dag 1409.