1409. 10. august.


Danzig giver Eberhard Stirkes og Claus Wendt anbefalingsbrev til Bornholm angående arvegodset efter Johan Wendt.

Tekst efter reg

Tekst

Euerhardus Stirkes et quidam Claus Wendt habent litteram respectus uersus Bornholm super quedam hereditaria bona per quendam Iohannem Wendt submersum ibidem retromissa/ ♦ Euerhardus Stirkes fideiussit ♦ Actum ipso die Laurencii martiris mccccix.

Oversættelse

Eberhard Stirkes og en vis Claus Wendt får anbefalingsbrev til Bornholm angående noget arvegods, der sammesteds var efterladt af en Johan Wendt, der druknede. Eberhard Stirkes stillede sikkerhed. Forhandlet på selve martyren Laurentius' dag 1409.