1409. 8. september. Stralsund


Hertugerne Barnim 6. og Vartislav 8. af Pommern (-Wolgast) kvitterer kong Erik 7. af Pommern og dronning Margrete for de 500 mark stralsundsk, som de dette år skulle oppebære af tolden i Skåne.

Tekst efter A

Tekst

Wy Barnym vnde Warzlaf brodere van godes gnaden hertoghen to Stetin vorsten tu Ruyen bekenen in desseme breue dat wy van vnsem leuen heren vnde vedderen hern Erike konynghe to Denemarken to Sweden vnde to Norwegen vnde van vnser leuen vrowen vnde moddere vrowe Margareten konyng Waldemar dochter heiligher dechtenisse hebben entfanghen wol to der noghe de viifhundert mark sundesch de wy to dessem ieghenwardigen yare vnde herueste hebben scholden alse van dem tolne to Schone/ des late wy de vorscreuen vnsen heren vnde vrowen vnde ere erfnamen van vser vnde vser erfnamen weghene quiit vnde los alse van den viifhundert marke vorscreuen/ ♦ Des wy to tughe hebben vnse yngheseghele ghehenghet laten an dessen breff ♦ Ghegheuen to deme Sunde na godes bord verteynhundert yar dar na in deme neghen yare in vnser vrowen daghe natiuitatis.

Oversættelse

Vi Barnim og Vartislav brødre af Guds nåde hertuger af Stettin, fyrster af Rügen erkender i dette brev, at vi af vor kære herre og slægtning hr Erik konge af Danmark, Sverige og Norge og fra vor kære frue og moder fru Margrete datter af kong Valdemar i salig ihukommelse visselig har modtaget til fuld tilfredshed de 500 mark i Stralsund mønt, som vi skulle have i dette nærværende år og efterår angående skånetolden. Derfor lader vi de førnævnte vor herre og frue og deres arvinger ledige og fri med hensyn til de førnævnte 500 mark på vores og vores arvingers vegne. Til vidnesbyrd derpå har vi ladet vort segl hænge på dette brev. Givet i Stralsund efter Guds fødsel 1400 år derefter i det 9. år på vor frues fødselsdag.